Bảo mật Thông tin – DÔTA Việt Nam
Giỏ hàng

Bảo mật Thông tin

 

Chính sách bảo mật này mô ta các loại thông tin mà DÔTA Việt Nam (chúng tôi) thu thập và cách thức mà chúng tôi sử dụng các thông tin đó. Chính sách này có hiệu lực từ 26/10/2017.

Thông tin cá nhân của bạn

DÔTA Việt Nam là chủ sở hữu của các thông tin được thu thập trên trang này. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê các thông tin này, cũng như không chia sẻ chúng dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự cho phép của bạn. 

Cookies và địa chỉ IP​

​DÔTA Việt Nam cam kết đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản lý trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giúp bạn xác định bạn và giỏ hàng của bạn và để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng.

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi giỏ hàng của bạn và để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của bạn. Cookie là những thông tin nhỏ được thu thập bởi trình duyệt của bạn và được lưu trữ trong ổ cứng của bạn. Trình duyệt của bạn thường được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie, trang web sẽ không thể nhận ra giỏ hàng, tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không và không thể sử dụng cookie để thu thập bất kỳ thông tin bí mật nào có thể được lưu trữ trên ổ cứng của bạn.

​DÔTA Việt Nam cũng sử dụng web beacon, công cụ sẽ gửi cookie giúp cho chúng tôi biết bao nhiêu lần trang web của chúng tôi đã được truy cập. Các nhà quảng cáo bên thứ ba cũng giúp chúng tôi hiển thị nội dung phù hợp cho khách hàng của chúng tôi. Các nhà quảng cáo này có thể sử dụng cookie và / hoặc các đèn hiệu trang web để đo tính hiệu quả của trang web của chúng tôi. Không một thông tin nào được thu thập bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba thông qua cookie / web beacon của họ, được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào mà DÔTA Việt Nam thu được từ thành viên của mình.

 

Các liên kết bên ngoài

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. DÔTA Việt Nam không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác.

Thông tin về Địa chỉ
Các thành viên yêu cầu thông tin, sản phẩm và dịch vụ phải điền vào đơn đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin liên lạc của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ nhà ở, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài chính của bạn. Thông tin thu thập được sử dụng để thanh toán, khắc phục sự cố và gửi cho bạn thông tin về công ty của chúng tôi. Trong một số trường hợp, nó có thể được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi và sử dụng để gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo của họ. Dữ liệu nhân khẩu học và tiểu sử cũng được thu thập tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách hiển thị cho bạn nội dung bạn có thể quan tâm (và hiển thị nó theo sở thích của bạn). Thông tin khách hàng được xem là tài sản của DÔTA Việt Nam.

An ninh mạng

Để ngăn chặn truy cập trái phép, thúc đẩy bảo mật dữ liệu và khuyến khích sử dụng thông tin hợp lý, chúng tôi sử dụng nhiều công cụ (công nghệ mã hóa, mật khẩu, an ninh vật lý và điện tử, và các biện pháp bảo vệ theo thủ tục) để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, "an ninh hoàn hảo" không tồn tại trên Internet, vì vậy chúng tôi không đảm bảo về sự an toàn của các thông tin.

 

Thông báo về sự thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp sửa đổi, tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày được đăng lên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của DôTA Việt Nam sẽ được xem như sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách Bảo mật này.

 

Top